غاذر

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/03 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 55%درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده

فاسمین

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده

کچاد

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده
Card image cap

اختیار معامله و تکنیکال

استاد:ادریس صیدی،محمد پورفائز، عاطفه آهنگر
1401/11/23 مشاهده

قثابت

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 70درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده

وبملت

وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 54درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده