سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 75درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده

غدیس

بازدهی: 50درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده

غپینو

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
Card image cap

تحلیل بنیادی شرکت پارس مینو (غپینو)

نوع پست: عمومی
نویسنده: عاطفه آهنگر
گروه صنعتی مینو از سال ۱۳۳۸ با تاسیس شرکت پارس مینو پا به عرصه گذاشت،....
1402/02/24 مشاهده

قنیشا

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/24 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: حداکثر یک ماهه 129درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/23 مشاهده
Card image cap

دوره آنلاین بازارهای جهانی

استاد:محمد پورفائز
1402/02/17 مشاهده

فرآور

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/17 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: یک ماهه 30درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/16 مشاهده