Card image cap

تحلیل شرکت فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

نوع پست: عمومی
نویسنده: عاطفه آهنگر
شرکت در سال 1401 ، 6068 تن تولید داشته است اما فقط نیمی از آن را به فر....
1402/02/13 مشاهده

چدن

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/12 مشاهده

بجهرم

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/11 مشاهده

سمگا

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/10 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/10 مشاهده

ثشاهد

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/09 مشاهده

آپ

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/06 مشاهده

پترول

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/06 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 65درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده