خگستر

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/23 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45 %درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/21 مشاهده

وساپا

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/14 مشاهده

کگاز

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/10 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45%درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/10 مشاهده

حکشتی

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/09 مشاهده

خمحرکه

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/09 مشاهده

کحافظ

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/08 مشاهده
Card image cap

تحلیل سهام با استفاده از الگوریتم هانت

نوع پست: آموزشی
نویسنده: تیم تحلیلی
در این ویدیو نمادهای شستا، وسینا، وساخت، فولاد، شغدیر، شپدیس و خنصیر ب....
1401/12/07 مشاهده