نمایندگی

الوبورس بستری فراهم آورده تا برای اشتغال زایی در شهر های متفاوت ایران قدمی بزرگ بردارد تا هموطنان عزیز واجدالشرایط بتوانند در دریافت نمایندگی تمامی خدمات الوبورس در شهر خود اقدام کنند.

اگر شخصی با انگیزه هستید، اگر به دنبال رشد اقتصادی و اشتغال زایی برای اطرافیان خود هستید و اگر توانایی منحصر به فردی برای توسعه در خود میبینید ، الوبورس میتواند تمامی خدمات خود از جمله :

 • کارگزاری
 • سبدگردانی
 • مشاوره
 • صندوق های سرمایه گذاری مختلط در سهام
 • صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت
 • سرمایه گذاری های تضمینی
 • آموزش
 • بیمه
 • تور و گردشگری
 • لیزینگ
 • تامین مالی

در اختیار نمایندگان به صورت انحصاری و غیر انحصاری قرار دهد تا هموطنان عزیز بتوانند تا سقف 50 درصد از درآمد های الوبورس را شراکت کنند.

برای درخواست نمایندگی لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

فرم درخواست