سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 50%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 55%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده

بالاس

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/09 مشاهده

سبجنو

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/08 مشاهده

دزهراوی

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/08 مشاهده

بنو

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/07 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 64درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/07 مشاهده

غویتا

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/24 مشاهده
Card image cap

تحلیل بنیادی شرکت سیمان شرق (سشرق)

نوع پست: عمومی
نویسنده: تیم تحلیلی
شرکت سیمان شرق  مالکیت 100 درصدی شرکت های سیمان سفید شرق، معادن زغال س....
1401/12/23 مشاهده