هوشمند سازی سکوهای نفتی
  • مدل تامین مالی جمعی:شناور مدت زمان طرح:یک ساله پیش بینی میزان سود:حداقل 28 تا 31 درصد حداقل و حداکثر سرمایه گذاری:10 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان
  • وثایق:دارای ضمانت از صندوق های پژوهش و فناوری ، دارای گواهی فرابورس

  • وضعیت مدت زمان مانده تا اتمام سرمایه گذاری(روز): خاتمه یافته