قثابت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 70درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
وبملت
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 54درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/19 مشاهده
طلای جهانی (Gold) (XAUUSD)
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: بازارجهانی
1401/11/19 مشاهده
شاخص کل
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/18 مشاهده
سبزوا
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/11/18 مشاهده
شبندر
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/28 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: 10 %درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1401/10/28 مشاهده